1 2 3 4
 

Projektor - kielecki magazyn kulturalny

 

Redaktor naczelny: PAWEŁ CHMIELEWSKI.  Wydawca: STOWARZYSZENIE TWÓRCZE "ZENIT", ul. Zbożowa 4 lok. 11, 25-416 KIELCE, www.zenit.org.pl  ISSN 2353-1037, KONTAKT: projektorkielce[at]onet.eu lub 605 343 341.  Nakład: 1200-1500 egz.  Kopiowanie treści bez zgody wydawcy i redakcji jest naruszeniem ustawy o prawach autorskich i pokrewnych. Cytowanie może opierać się na ogólnie przyjętych zasadach, z zaznaczeniem źródła i autora tekstu lub zamieszczeniem odsyłacza do materiału prasowego.

Więcej informacji

Ostatni numer

"Projektor" 5(32)  - 56 Mb pdf  

"PROJEKTOR" 5(32) - 8,5 Mb ePub

Zapraszamy do relacji i recenzji najnowszych spektakli, wystaw, płyt, publikacji literackich i festiwali oraz na czterdziestostronicową wędrówkę z opowieściami rysunkowymi - na wystawę "Teraz komiks", Sabat Fiction Fest, peregrynację wśród komiksów Willa Eisnera, Marjane Satrapi, komisów historycznych, Karela Saudka, obrazkowych adaptacji klasyki, nowości od Jerzego Ozgi, Sylwii Resteckiej, Michała Osiesy, Huberta Czajkowskiego i innych, rysunkowych żartów Roberta Kolasy.

Czytaj więcej...

 

 

 

 

 

 

 

Nasze Wydawnictwa

Obok magazynu kulturalnego "Projektor" publikujemy również komiksy, foldery wystaw i katalogi festiwali.

Czytaj więcej....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARCHIWUM TEKSTÓW

W archiwum artykułów (zawierającym teksty z lat 2013-2016) zostały one pogrupowane w sześciu działach: Książki; Komiks; Muzyka; Film; Popkultura; Plastyka

Czytaj więcej...