Autor: Paweł Chmielewski

               Okładka: Karton, kolor

               Rysunek okładkowy: Jerzy Ozga

               Środek: Czarno-biały, Ecco Book

               Format: 210x275

               Objętość: 262 strony

               Liczba ilustracji: 188

               Cena: 109.00 PLN (zawiera koszt przesyłki na terenie Polski w kartonowym pudełku)

               Zamówienie: projektorkielce@onet.eu 

Wysyłka TYLKO po uprzedniej wpłacie na konto:       

49 2030 0045 1110 0000 0248 9310

               ISBN: 978-83-952508-4-2

               Wydawca: Oficyna ST „Zenit” i Magazyn Kulturalny „Projektor”

 

O autorze: Paweł Chmielewski, absolwent filologii polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, redaktor naczelny magazynu kulturalnego „Projektor”. Publikował m.in. w „Zeszytach Komiksowych”, „Studiach Sienkiewiczowskich”, „Biurze Literackim”, "Komiks i my", “Ha!art.”, „Nowym Napisie”. Autor książek teoretycznoliterackich: „Słowacki w supermarkecie”, „Słowacki w supermarkecie 2.0”, „Słowacki w McDonaldzie”, trzytomowej historii świętokrzyskiego komiksu „Nie tylko Yorgi” i trzech nagrodzonych dramatów; scenarzysta komiksów: „12 prac Delty 800”, „Pułapka Gargancjana”, „Delta 800 – misja”, „Przygody Władka. Sezon pierwszy”, „Paderewski w Białym Domu”, „Kot w butach”. Dwukrotny stypendysta Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zasiada w Radzie Programowej Muzeum Komiksu w Krakowie. Organizuje festiwal Kieleckie Prezentacje Komiksowe.

 

 

Który z polskich ilustratorów zainspirował Stanleya Kubricka?

Kogo nazywano „polskim Rembrandtem”, a później przez lata więziono przykutego łańcuchem do ściany w szpitalu dla obłąkanych?

Który z polskich artystów komiksu chciał być baronem Münchhausenem?

Jak cenzor z drukarzem założyli największy magazyn ilustrowany?

Kto był największym „komiksowym piratem” w Królestwie Polskim, a kto założył pierwszy fandom i sprzedawał gadżety?

i wiele, wiele innych informacji

 

Spis treści:

I.                 W cieniu rozkwitającego komiksu (William Hogarth i jego wpływ na polską sztukę komiksu * Daniel Chodowiecki * Michała Płońskiego „Niosący koszyki” * Baron Edward Rastawiecki i pierwszy leksykon sztuki)

II.               Między nami Litwinami (Jan Rustem * Wydawnictwa Jana Kazimierza Wilczyńskiego i trzy komiksy Artura Bartelsa * Próby opisu nowego medium przez recenzentów * Czasopisma F. S. Dmochowskiego i „Magazyn Powszechny” * „Plejada polska”)

III.              Műnchhausen w krainie szalonych kadrów (Komiksowe „Pamiętniki” Paska według Jana Lewickiego * Juliusz Kossak w „Tygodniku Illustrowanym” * Komiksowe gadżety i pewien spektakl w Teatrze Narodowym)

IV.             Pan wielu luster (Techniczna rewolucja Thomasa Bewicka * Ilustrowana prasa i komiksy we Francji, Niemczech i na Wyspach Brytyjskich oraz jej wpływ na polskie czasopisma)

V.               Franciszek i czterdziestu rysowników (Początki prasowego imperium Józefa Ungra * „Wolne Żarty” * Debiut komiksowy Franciszka Kostrzewskiego oraz jego uczniowie i naśladowcy)

VI.             Przypadki pewnej muchy w akwarium (Czasopisma satyryczne we Lwowie i Krakowie, „Mrówka”, „Ananas”, „Szczutek” i inne * „Wędrowiec” i komiksy europejskich mistrzów * Klasyka prozy i ilustracje na łamach „Biesiady Literackiej”)

VII.            Margines wolności i szaleństwa („Tygodnik Illustrowany” – formy komiksowe Gersona, Kossaka, Pillatich * Komiksowy reportaż * „Kłosy” – rozkwit i upadek prasowego giganta * Rewolucja treści i formy – komiksy w tygodniku „Mucha”)  

 

Lata 50. i 60. to początek „złotej ery” polskiego XIX-wiecznego komiksu prasowego, gdy artyści z Warszawy, Krakowa, Poznania i Lwowa stworzyli nowoczesny, ściśle związany ze światowymi trendami model prasy ilustrowanej, w którym jedną z najważniejszych ról odgrywały historyjki obrazkowe i cykle rysunkowe towarzyszące arcydziełom polskiej literatury. Źródłem inspiracji – dla wydawców i grafików – była angielska, francuska, wreszcie niemiecka prasa, która od ponad dwudziestu lat kształtowała obraz komiksu światowego. Polscy autorzy (publicyści oraz drukarze) nie tylko prenumerowali zachodnią prasę, ale zwiedzając Paryż, Londyn i Amsterdam, już ok. 1830 r. rozpoczęli budowę rynku prasowego, w którym coraz większą rolę odgrywa rysunek, źródła inspiracji szukając również w cyklach ilustracyjnych i książkach obrazkowych, publikowanych nad Wisłą już od schyłku oświecenia.

„Rozmaite gatunki...” to właśnie opowieść o inspiracjach, powstaniu pierwszych wydawnictw prasowych, o mniej lub bardziej znanych artystach (dokonania kilkudziesięciu przybliża publikacja), wydawcach i powstaniu oraz upadku pierwszych imperiów prasowych, rozwoju magazynów ilustrowanych i wydawanych nielicznie, pierwszych komiksowych albumach, o problemach z cenzurą, reakcjach czytelników, związkach niewielkich rysuneczków z literaturą i o próbach teoretycznego opisu komiksu w polskiej krytyce. Są w tej książce opisy pierwszych komiksowych gadżetów, stworzenia podstaw formalnych i technicznych, które wykorzystuje polskie środowisko komiksowe przez najbliższe stulecie, a wszystko to w odniesieniu do przemian społecznych, kulturowych i ekonomicznych XIX-wiecznej Polski.

 

 

 

RECENZJE:

ArtPapier

Nowy Napis 

Zeszyty Komiksowe (nr 34)

 

 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________________________

"PROJEKTOR" - kielecki magazyn kulturalny

Paweł Chmielewski (redaktor naczelny)
Wydawca: Stowarzyszenie Twórcze "Zenit", ul. Zbożowa 4 lok. 11, 25-416 Kielce  www.zenit.org.pl


Kontakt: projektorkielce[at]onet.eu   lub  605 343 341

Copyright by Stowarzyszenie Twórcze "Zenit".

Kopiowanie treści bez zezwolenia wydawcy jest naruszeniem ustawy o prawach autorskich.