"PROJEKTOR - kielecki magazyn kulturalny"

REDAKCJA:  "Baza Zbożowa" (ul. Zbożowa 4) lok. 12, 25-416 Kielce; 

tel. 605 343 341

e-mail: projektorkielce[at]onet.eu

REDAKTOR NACZELNY: Paweł Chmielewski - absolwent filologii polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Założyciel magazynu "Projektor". Publikował m.in. w "Studiach sienkiewiczowskich", "Ha!art", "Zeszytach Komiksowych", "Biurze Literackim", "Teraz" i in. Autor książek "Słowacki w supermarkecie. Szkice o polskim dramacie", "Trzech panów przy barze nie licząc Yorgiego. O kieleckim komiksie", redaktor kilkudziesięciu książek (poetyckie, monografie, katalogi wystaw), scenariuszy komiksów (m.in. "12 prac Delty 800", "Ósmy księżyc", "Obywatel Szrajbman"), trzech nagrodzonych dramatów ("Pociąg" - zrealizowany przez Polskie Radio). Prezes Stowarzyszenia Twórczego "Zenit", które obok działalności wydawniczej zajmuje się organizacją wystaw fotografii, grafiki, komiksu oraz animacją kulturalną.

 

PROJEKT GRAFICZNY (LOGO): BOA

 

SKŁAD, GRAFIKA: Krystian Mucha

STALE WSPÓŁPRACUJĄ:
Małgorzata Angielska (literatura) - recytatorka i aktorka Grupy Teatralnej „Antyrama”. W latach 2013-2014 była związana z Teatrem Ecce Homo w Kielcach. Laureatka wyróżnienia „Talenty Świętokrzyskie” 2014 r. Studentka drugiego roku drugiego stopnia filologii polskiej z menedżerem kultury i trzeciego roku I stopnia filologii polskiej z logopedią.
Dominik Borowski (literatura) - doktorant na Wydziale Polonistyki UJ, wykładowca w Jagiellońskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku, naukowo zajmuje się najnowszą literaturą polską, w szczególności literaturą dla dzieci i młodzieży, oraz komunikacją interpersonalną. Prywatnie jest pasjonatem kultury francuskiej, podróży i przejażdżek rowerowych. Więcej na stronie: www.dominikborowski.eu
Wojciech Habdas (foto) 

                   

Piotr Kardyś (książka historyczna) - dr nauk humanistycznych, nauczyciel w I Liceum Ogólnokształcącym w Skarżysku-Kamiennej, wiceprezes PTH Oddział w Skarżysku-Kamiennej i Towarzystwa Przyjaciół Archiwum Diecezjalnego im. bł. Wincentego Kadłubka w Kielcach, współpracownik IH UJK i Studium Historii Kościoła Diecezji Kieleckiej. Redaktor naukowy Rocznika O/PTH w Skarżysku-Kam., czasopisma naukowego indeksowanego w BazHum i Index Copernicus. Zainteresowania badawcze: dzieje książek i księgozbiorów, organizacja parafialna oraz osadnictwo w średniowieczu i w okresie wczesnonowożytnym. Autor książek: Wiślica w średniowieczu i w okresie wczesnonowożytnym, współautor i redaktor monografii naukowych gmin: Bliżyn, Skarżysko-Kościelne, miasta Skarżyska-Kamiennej, Pocztu polskich bohaterów narodowych oraz Pocztu królów i książąt polskich, redaktor i współautor Mała Ojczyzna. Skarżysko-Kamienna. Materiały do edukacji regionalnej. Opublikował kilkadziesiąt artykułów i recenzji.
Piotr Kletowski (film)
Agnieszka Kozłowska-Piasta (teatr, taniec)
Krzysztof Krogulec (foto, muzyka)
Mirosław Krzysztofek (muzyka)
Agata Kulik (teatr)
Izabela Łazarczyk-Kaczmarek (sztuki plastyczne)
Martyna Musiał (literatura, film)
Agata Orłowska (literatura, książka społeczna) – filolog, coach zdrowia, redaktor portalu Jemyzdrowo.pl, aktorka kieleckiego teatru Ecce Homo. Literaturę piękną lubi okrasić książkami z zakresu rozwoju osobistego, fizyki kwantowej i kuchni roślinnej.
Anna Polońska (sztuki plastyczne)  – malarka, projektantka mody i animatorka kultury. Absolwentka edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych o specjalności arteterapeutycznej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Dyplom z malarstwa obroniła w pracowni prof. Marzanny Wróblewskiej. Bierze udział w krajowych i międzynarodowych wystawach, projektach, plenerach i akcjach artystycznych.
Łukasz Rakalski (muzyka) - kompozytor, puzonista. Pasjonat muzyki jazzowej. Laureat I Międzynarodowego Konkursu na Kompozycję Jazzową w Katowicach. Prowadzi zajęcia big-bandowe na Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach. Współpracuje m.in. z Michałem Urbaniakiem, Grzegorzem Nagórskim i Krystyną Prońko.
Emmanuella Robak (muzyka, literatura) - wokalistka, autorka tekstów, kompozytorka, producentka muzyczna (Lily of the valley, Miranda Cartel). Pasjonatka muzyki i literatury. Doktorantka na Wydziale Literaturoznawstwa na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Jej zainteresowania literackie to przede wszystkim estetyka modernizmu w literaturze polskiej, a także angielska literatura oddająca ducha ery wiktoriańskiej.

Michał Siedlecki (literatura, książka filozoficzna) - dr nauk humanistycznych z zakresu literaturoznawstwa UwB. Współpracownik kieleckiego magazynu kulturalnego „Projektor” oraz Katedry Badań Filologicznych „Wschód – Zachód” (UwB). Jego dramat Wrota zdobył wyróżnienie w konkursie organizowanym przez ASSITEJ – Szukamy Polskiego Szekspira (Warszawa 2002). Autor siedmiu publikacji naukowych. Mieszka w Białymstoku. Pracownik naukowy Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku. Ostatnio wydał książkę: Myśliwski metafizyczny. Rozważania o Widnokręgu i Traktacie o łuskaniu fasoli (Białystok 2015).

Aleksandra Sutowicz (literatura) studentka filologii polskiej  na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, na co dzień związana z regionem świętokrzyskim,  mentalnie miłośniczka zimnej Skandynawii i tajemniczych Kresów. Aktualnie zajmuje się życiem artystycznym w przedwojennym Lwowie.
Artur Wabik (komiks)

Agata Suszczyńska (sztuki plastyczne)

Oliwia Hildebrandt (sztuki plastyczne)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________________________________

"Projektor - kielecki magazyn kulturalny"

Paweł Chmielewski (redaktor naczelny)
Wydawca: Stowarzyszenie Twórcze "Zenit", ul. Zbożowa 4 lok. 11, 25-416 Kielce  www.zenit.org.pl

ISSN 2353-1037


Kontakt: projektorkielce[at]onet.eu   lub  605 343 341

Copyright by Stowarzyszenie Twórcze "Zenit".

Kopiowanie treści bez zezwolenia wydawcy jest naruszeniem ustawy o prawach autorskich.