STRONA GŁÓWNA 

ZAPOWIEDŹ (FILM)

Harald idzie na wojnę / Harald goes to war (Wkrótce: Nowość wydawnicza/ New publishing)

Jan Nepomucen Lewicki i początki komiksowego fandomu / Jan Nepomucen Lewicki and the beginnings of comic fandom | 

William Hogarth, Mikołaj Chodowiecki, Susanne Henry, Michał Płoński - etyczna rewolucja w komiksie oświeceniowym / William Hogarth, Mikołaj Chodowiecki, Susanne Henry, Michał Płoński - an ethical revolution in the Enlightenment comics

Polskie komiksy prasowe na przełomie XIX i XX wieku /  Polish press comics at the turn of the 19th and 20th centuries |

Susanne Henry de Chodowiecka |

Michał Płoński "Niosący koszyki" / Michał Płoński "Carrying baskets" |

Nieznany komiks Artura Grottgera / Unknown comics by Arthur Grottger |

Prawdopodobnie pierwszy polski zin / Probably the first Polish zine |

Brytyjska. francuska, niemiecka prasa ilustrowana i jej wpływ na polski komiks/ British. French, German illustrated press and its influence on Polish comics | 

"Złote lata" wydawnictw prasowych w regionie świętokrzyskim (lata 20. i 30. XX w.)/ "Golden Years" of press publications in the Świętokrzyskie region (1920, 1930 XX century)

Po II wojnie światowej/ After Second World War | 

ZAKUP KSIĄŻEK/DODRUKI - BUY A BOOK

 

 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________________________

"PROJEKTOR" - kielecki magazyn kulturalny

Paweł Chmielewski (redaktor naczelny)
Wydawca: Stowarzyszenie Twórcze "Zenit", ul. Zbożowa 4 lok. 11, 25-416 Kielce  www.zenit.org.pl


Kontakt: projektorkielce[at]onet.eu   lub  605 343 341

Copyright by Stowarzyszenie Twórcze "Zenit".

Kopiowanie treści bez zezwolenia wydawcy jest naruszeniem ustawy o prawach autorskich.