Pierzchnica i okolice

  • Pierzchnica - pomnik powstańcółw z 1863 Fot Paweł Chmielewski
  • Ociesęki - w rogu cmentarza zbiorowa mogiła powstańcza Fot Paweł Chmielewski
  • Mogiła powstańców w Ociesękach Fot Chmielewski
  • Pole bitwy pod Ociesękami Fot Paweł Chmielewski
  • Tarnoskała - pałac Tarnowskich, miejsce lazaretu powstańczego Fot  Paweł Chmielewski
  • Tarnoskała - pałac Tarnowskich, w okolicznych lasach powstańcy starli się z Rosjanami Fot  Paweł Chmielewski
  • Drugnia - krzyż powstańczy Fot Paweł Chmielewski