_________________________________________________________________________________________________________

POWSTANIE STYCZNIOWE w powiecie kieleckim

Autorzy zdjęć: Paweł Chmielewski, Dorota Kozłowska, Tomasz Kozłowski, Agnieszka Łuczyńska, Jacek Szmidt

Dofinansowanie projektu: Starostwo Powiatowe w Kielcach.  Beneficjent: Stowarzyszenie Twórcze "Zenit"  www.zenit.org.pl

Projekt strony: Paweł Chmielewski
Kontakt: zenit[at]autograf.pl