Cmentarz Nowy w Kielcach

  • Grób Karola Kolanowskiego (1841-1917) Cmentarz Nowy Kielce Fot Paweł Chmielewski
  • Grób Florentyny i Wincentego (zm. 1919) Pobochów Cmentarz Nowy Kielce Fot Paweł Chmielewski
  • Grób Franciszki Sieradzkiej (1847-1932) Cmentarz Nowy Kielce Fot Paweł Chmielewski
  • Grób Grzegorza Michalskiego (1828-1909) Cmentarz Nowy Kielce Fot Paweł Chmielewski
  • Grób Kolumbina Tomaszewskiego (1829-1914) Cmentarz Nowy Kielce Fot Paweł Chmielewski
  • Grób Sykstusa Klemensiewicza (1842-1922) Cmentarz Nowy Kielce Fot Paweł Chmielewski