Gmina Bodzentyn

 • Święta Katarzyna - wpis wydrapany na ścianie kapliczki przez Stefana Żeromskiego poświęcony pamięci powstańców Fot Paweł Chmielewski
 • Święta Katarzyna - kapliczka Żeromskiego Fot Paweł Chmielewski
 • Święta Katarzyna - mogiła powstańców z 1863 roku Fot Paweł Chmielewski
 • Bodzentyn, miejsce stracenia Karola Zygadlewicza w 1863 Fot Paweł Chmielewski
 • Bodzentyn, tablica pod krzyżem oznaczającym miejsce egzekucji Karola Zygadlewicza Fot Paweł Chmielewski
 • Bodzentyn grób Stanisława Zygadlewicza (1837-1864) Fot Paweł Chmielewski
 • Las wokół Góry Klonówki, miejsca powstańczych potyczek Fot Paweł Chmielewski
 • Pasmo Klonowskie, obóz powstańczy, miejsca potyczek Fot Paweł Chmielewski
 • Pola od strony Celin, najprawdopodobniej obóz powstańczy i miejsce bitwy
 • Przydrożny krzyż w Podgórzu Fot Paweł Chmielewski