Tom I: „Bill i Walenty Grypka atakują! (1859-1948)”

Tom pierwszy rozpoczyna rozdział o twórczości pioniera polskiego komiksu prasowego – Franciszka Kostrzewskiego (przez kilkanaście lat życia związanego rodzinnie i zawodowo z Kielcami i regionem świętokrzyskim), o jego naśladowcach w XIX stuleciu, później czytamy o komiksie amerykańskim w kieleckich gazetach międzywojnia oraz polskich „serialach obrazkowych”, najsłynniejszym obywatelu Pacanowa (Koziołka Matołka) i jego wpływie na kulturę, przełomowej „historyjce z dymkami”, która powstała w Ćmielowie, gazetach „gadzinowych” okresu II wojny światowej, początkach socrealistycznego komiksu w regionalnej prasie powojennej. Książka zawiera dokładne indeksy nazwisk, postaci utworów i publikacji komiksowych i teoretycznych.

RECENZJE: 

"Czas na komiks"

Magazyn "Dzika Banda"

Wielkie Archiwum Komiksu

KZ - Magazyn Miłośników Komiksu

"Zeszyty Komiksowe"

eM Kielce

 

SPIS TREŚCI 

PRZYKŁADOWY ROZDZIAŁ PDF

SPECYFIKACJA

Wydawca: Stowarzyszenie Twórcze „Zenit”

Autor: Paweł Chmielewski

Okładka: Jerzy Ozga

Tom I: „Bill i Walenty Grypka atakują! (1859-1948)”

Ilość stron: 124

Format: 210x275

Okładka: Kartonowa, lakierowana

Ilość ilustracji: 91

Druk: czarno-biały (środek), okładka kolor  

NAKŁAD, CENA, WYSYŁKA

Wydanie I, wyczerpane; Wydanie II, zmienione, wyczerpane; Wydanie III - dostępne

Każdy egzemplarz pakowany w folię termokurczliwą.

49 zł (wersja papierowa)

 + 15 zł (tekturowe pudełko, paczka na terenie Polski) 

Wysyłamy tylko za pośrednictwem Urzędów Pocztowych (brak dostępu do paczkomatów)

Zamówienia: projektorkielce@onet.eu  

Wysyłka TYLKO po uprzedniej wpłacie na konto:       

49 2030 0045 1110 0000 0248 9310
 

 

 

Tom 2 – „Dawno temu na ulicy Sienkiewicza (1949-2006)”

Tom drugi koncentruje się na kieleckiej prasie, omawiając: komiksy propagandowe okresu socrealizmu, lata 60. i 70., gdy dominowały rozbudowane formy narracyjne (od "Sierżanta Cienia" do "Hubala"), krótkie utwory i przedruki z prasy zachodniej (frankofońskiej, niemieckiej i amerykańskiej), wykorzystanie komiksu w reklamie prasowej, konkursach, strategie wydawców i właścicieli w odniesieniu do publikacji serii obrazkowych, lata 90. i 00., gdy na łamach prasy kieleckiej debiutują (lub stawiają jedne z pierwszych kroków) twórcy decydujący o kształcie komiksu w kolejnych latach – Jerzy Ozga, Dariusz Żejmo, Robert Łysak, Grzegorz Sobczak, Marcin Kot, Dariusz Rzontkowski i kilkudziesięciu innych autorów. Skonfrontowani zostali z twórcami starszymi, którzy usiłują korzystać z poetyki komiksu. Osobny rozdział poświęcony został postaci Zbigniewa Jujki, którego prace drukowano na łamach kieleckiej prasy przez pół wieku.

RECENZJE:

PIK Kielce (wywiad)

"Czas na komiks"

Wielkie Archiwum Komiksu

Badloops.pl

"Zeszyty Komiksowe"

 

SPIS TREŚCI 

PRZYKŁADOWE STRONY

SPECYFIKACJA

Wydawca: Stowarzyszenie Twórcze „Zenit”

Autor: Paweł Chmielewski

Okładka: Jerzy Ozga

Tom II: „Dawno temu na ulicy Sienkiewicza (1949-2006)”

Ilość stron: 128

Format: 210x275

Okładka: Kartonowa, lakierowana

Ilość ilustracji: 96

Druk: czarno-biały (środek), okładka kolor  

NAKŁAD, CENA, WYSYŁKA

Wydanie I, wyczerpane; Wydanie II - dostępne

Każdy egzemplarz pakowany w folię termokurczliwą.

49 zł (wersja papierowa)

+ 15 zł (tekturowe pudełko, paczka na terenie Polski) 

Wysyłamy tylko za pośrednictwem Urzędów Pocztowych (brak dostępu do paczkomatów)

Zamówienia: projektorkielce@onet.eu  

Wysyłka TYLKO po uprzedniej wpłacie na konto:        

49 2030 0045 1110 0000 0248 9310

 

Tom 3 – „Paint Men: Przyszłość, która nadeszła (-2019)”

Trzecia część historii świętokrzyskiego komiksu traktuje o wydarzeniach ostatniego trzydziesto- (a czasem czterdziestolecia) – od pierwszych debiutów na łamach "Relaxu" i „Fantastyki” tuż przed 1989 rokiem, przez organizację Pierwszego Ogólnopolskiego Konwentu Twórców Komiksu w Kielcach do cyklu wystaw i spotkań naukowych w ostatnich latach. Trzydziestolecie 1989-2019, to prezentacja działalności ponad dwudziestu twórców (m.in. Roberta Kolasy, Sylwii Resteckiej, Janusza Ordona, Zygmunta „Zekego” Kowala, Michała Ociesy, Norberta Rybarczyka, Tomasza Łukaszczyka, Huberta Czajkowskiego, Łukasza Okólskiego, Artura Sadłosa, Jerzego Ozgi – którego komiksom dedykowany został osobny rozdział), wreszcie krajobrazu efemerycznego, na który składają się rozproszone publikacje gazetowe, ziny i niskonakładowe albumy. To rysownicy, scenarzyści i wydawcy między komercją a artystyczną ambicją i eksperymentem oraz kilka ważnych postaci historycznych i literackich, związanych – poprzez komiks – z regionem. Prezentacja dokonań twórców została uzupełniona o szereg informacji o społecznym i artystycznym klimacie panującym wokół "opowieści z dymkiem" oraz szerokim wyborem recenzji z ostatniego ćwierćwiecza.

RECENZJE:

"Nowy Napis"

Wielkie Archiwum Komiksu 

"Czas na Komiks"

Autor (Paweł Chmielewski) jest redaktorem naczelnym magazynu kulturalnego „Projektor”. Publikował m.in. w "Zeszytach Komiksowych", "Studiach Sienkiewiczowskich", "Biurze Literackim", "Komiks i my", “Ha!art”, “Teraz”. Autor książek teoretycznoliterackich: “Słowacki w supermarkecie”, “Słowacki w supermarkecie 2.0”, “Słowacki w McDonaldzie”, trzytomowej historii świętokrzyskiego komiksu, nagrodzonych tekstów dramaturgicznych, scenariuszy komiksów “12 prac Delty 800”, “Pułapka Gargancjana”, “Delta 800 – misja”, “Przygody Władka”, “Paderewski w Białym Domu”, “Kot w butach”. Dwukrotny stypendysta Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 SPIS TREŚCI 

PRZYKŁADOWE STRONY

SPECYFIKACJA

Wydawca: Stowarzyszenie Twórcze „Zenit”

Autor: Paweł Chmielewski

Okładka: Jerzy Ozga

Tom III: „Paint-Men: Przyszłość, która nadeszła (-2019)”

Ilość stron: 160

Format: 210x275

Okładka: Kartonowa, lakierowana

Ilość ilustracji: 84

Druk: czarno-biały (środek), okładka kolor  

NAKŁAD, CENA, WYSYŁKA

Wydanie I - wyczerpane

Każdy egzemplarz pakowany w folię termokurczliwą.

49 zł (wersja papierowa dla prenumeratorów)

65 zł (wersja papierowa dla pozostałych klientów)

 +15 zł (tekturowe pudełko, paczka na terenie Polski) 

Wysyłamy tylko za pośrednictwem Urzędów Pocztowych (brak dostępu do paczkomatów)

Zamówienia: projektorkielce@onet.eu  

Wysyłka TYLKO po uprzedniej wpłacie na konto:        

49 2030 0045 1110 0000 0248 9310

 

Książka powstała w ramach stypendium twórczego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Obejmująca lata 1859-2019, obszernie ilustrowana, książka to pierwsze tego typu – traktujące o dziejach jednego regionu – wydawnictwo (z dziedziny historii komisu) w Polsce. Obejmuje ono przegląd autorów, komiksów wydanych na łamach prasy i w formie albumowej w szerokim kontekście (rola wydawców czasopism, życiorysy twórców, przemiany historyczne, wpływ wydawanych komiksów na inne dziedziny kultury, związki z ideami panującymi w danej epoce); traktuje również o przedrukach w prasie kieleckiej, lokalnych oddziałach (mutacjach) gazet ogólnopolskich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________________________________

Stowarzyszenie Twórcze "ZENIT"
ul. Zbożowa 4 lok. 12, 25-416 Kielce  

Kontakt: zenit[at]autograf.pl