Stowarzyszenie Twórcze "Zenit", ul. Zbożowa 4  (lok. 11), 25-416 Kielce

KRS: 0000425688

REGON: 260633376

NIP: 6572908821

Kontakt: zenit[at]autograf.pl

 

Zarząd:

Paweł Chmielewski (prezes) - zenit[at]autograf.pl  

Eliza Dębniak-Makówka (sekretarz) - eliza.debniak[at]gmail.com

Tomasz Kozłowski  (skarbnik) - tomasz.kozlowski[at]klc.vectranet.pl

 

Komisja Rewizyjna:

Dorota Kozłowska (przewodnicząca) 

Agnieszka Łuczyńska

Jacek Szmidt

 

   
 
 
 
 
   
 
   
 
 

 

 

_________________________________________________________________________________________________________

Stowarzyszenie Twórcze "ZENIT"
ul. Zbożowa 4 lok. 11, 25-416 Kielce  

Kontakt: zenit[at]autograf.pl